Místa konání

Chrudim se pyšní celou řadou krásných míst, která dýchají historií. Naším přáním je, abyste si jejich kouzlo užili i vy. Proto se program nekoná na jednom místě, ale zavedeme vás do různých koutů tohoto královského věnného města.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

 

Kostel je dominantou Resslova náměstí v Chrudimi, který nemůžete minout. Jeho historie sahá až před rok 1349, byl založen na místě hradu královského věnného města. Kostel má dvě věže, které jsou nazývány Černá a Trubačka. Nyní jsou stejně vysoké, ale v minulosti tomu tak nebylo. Věže byly poničené úderem blesku a vichřicí a prošly rekonstrukcí. Ke kostelu se váží pověsti a legendy, které jsou spojené hlavně s podobiznou Ježíše Krista, tzv. Salvátorem Chrudimským, které byly připisovány mnohé zázraky. Zahajovací koncert festivalu se odehraje právě v těchto krásných prostorách.

Program: Zahajovací koncert

Klášterní zahrady 

maxresdefault

Klášterní zahrady jsou součástí komplexu bývalého kapucínského kláštera, který byl založen ve druhé polovině 17. století za hradbami královského věnného města Chrudim. Z jedné strany jsou chráněny městskými hradbami, procházet se zde můžete krásnou květinovou loukou nebo sadem. Toto místo je jako stvořené pro koncert Krásné Heleny, který si můžete užít po širým nebem 27.8.

program: Krásná Helena

Muzeum Chrudim

muzeum chrudim.jpg

Regionální muzeum Chrudim sídlí v novorenesanční budově v centru města. Počátky muzea spadají do 60. let 19. století, kdy byla v Chrudimi založena Muzejní společnost. Muzeum tehdy vzniklo nejenom pro kulturní, ale i pro hospodářské potřeby města. Jeho vznik byl spojen s tehdejším evropským uměleckoprůmyslovým hnutím. K rozvoji muzea došlo především zásluhou města, které pravidelně přispívalo na jeho provoz a nechalo postavit komplex muzejních budov podle projektu architekta Jana Vejrycha. V rámci festivalu budou ve Velkém sále muzea probíhat třídenní Interpretační kurzy, které jsou určeny pro studenty a absolventy uměleckých škol, profesionální pěvce a hudebníky. Přednášky, které se budou věnovat psychologii, managmentu a vizáži, budou otevřené i pro veřejnost.

program: Interpretační kurzy

Muzeum Barokních soch

muzeum baroknich soch

Muzeum barokních soch představuje město Chrudim jako významné mimopražské  centrum barokního sochařství. Expozice muzea je umístěna ve zrekonstruovaných prostorách kostela sv. Josefa v areálu bývalého kapucínského kláštera v Chrudimi. Exponáty muzea, tvořené kamennými a dřevěnými plastikami špičkové kvality, reprezentativně zastupují fenomén východočeského sochařství závěru 17. a první poloviny 18. století. Osu kolekce vystavených prací tvoří díla Matyáše Bernarda Brauna a tvorba jeho významných následovníků (Jiřího Františka Pacáka, Ignáce Rohrbacha), působících v kraji až hluboko za polovinu 18. století. „Perlami“ expozice jsou velká skupina Kalvárie (kolem 1725), hluboce expresivní  dílo Ferdinanda Maxmiliána Brokofa, zde vůbec prvně výstavně prezentované, a sousoší Apoteózy sv. Jana Nepomuckého, jako vítěze nad světem, snad jedna z vůbec nejpůsobivějších oslav tohoto klíčového světce středoevropského baroka, i další sochařská a řezbářská díla, která prošla nákladným restaurováním.

program: PARIDE ED ELENA

 

Divadlo Karla Pippicha

Chrudim-divadlo

Divadlo Karla Pippicha se nachází v Chrudimi a nazváno je podle Karla Pippicha (1849–1921), chrudimského advokáta a místního hybatele veřejného dění. Divadlo provozuje Chrudimská beseda, protože ale město nemá vlastní stálý divadelní soubor, pouze zde hostují soubory z okolí. Konají se zde také koncerty a každoročně festival Loutkářská Chrudim. V budově je též výstavní síň.

program: Smaragdová destička

Medlešice

medlesice1

program: Happening Medlešice, Medlešická Pecka